MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT MIRAGE 2 W 2 62P

Liên hệ

Power : 2800 W
Voltage : 220/240V
Airflow(m3/h) : 510
Tank capacity (L): 62L
Dimension: 74 x 58 x 93cm
power cable length: 8.5m

IPC- ITALY

THÔNG TIN LIÊN HỆ